Машини за пакување

Зошто Robopac?

lines

Зошто Robopac? Robopac е светски лидер во производство на автоматски машини и системи за палетизирање на производите со најлонска фолија и истите се прилагодени според специфичните барања на клиентите со што се обезбедува заштита и стабилност на производите при складирање или транспорт. Со технологијата на производство на машини и системи за хоризонтално и вертикално палетизирање како и постојаното внимание кон задоволувањето на потребите на клиентите, Robopac Sistetmi со успешност нуди решенија кои ги исполнуваат барањата за поголема продуктивност и флексибилност, а притоа задржувајќи го високото ниво на квалитет и сигурност.

lines
Front End Developer

КВАЛИТЕТ

Како гаранти за квалитетот на услугите и производите на Robopac можат да се посочат и добиените сертификати меѓу кои: UNI EN ISO 9001:2000 во 2003 година и потота обновен во 2010 година; OSHAS 18001:2007 добиен во 2007 и UNI EN ISO 9001:2015 добиен во Јули 2016 година.

Back End Developer

ПОДДРШКA

Robopac обезбедува сеопфатна и професионална услуга и после извршената продажба, преку обезбедување на помош и консултации од страна на техничари и консултанти со висока компетентност и професионалност.